PRELIMINARNA LISTA KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U DRUGOM UPISNOM ROKU – INTEGRIRANI STUDIJ NA ENGLESKOM JEZIKU

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste, zaključno sa 23.09.2022. godine u 10:00, o kojoj je Vijeće fakulteta obavezno donijeti odluku u roku od tri dana. Odluka Vijeća po prigovoru je konačna.