Baze podataka cjelovitog teksta

  • EBSCOhost omogućava pristup cjelovitim tekstovima časopisa u okviru vlastitih baza podataka, ali i u okviru baza podataka drugih vodećih izdavača i informacijskih servisa. EBSCOhost, također, omogućava pretraživanje većeg broja baza istovremeno, od kojih su za područje stomatologije najznačajnije Academic Search Premier, Health Source: Nursing/Academic Edition, MEDLINE, Health Source – Consumer Edition. Pristupni podaci EBSCOhost bazi podatka (User ID i password) mogu se dobiti u Biblioteci Stomatološkog fakulteta.
  • Emerald predstavlja jednog od vodećih izdavača akademske literature, prvenstveno iz oblasti ekonomije i managementa, ali i bibliotečkih i informacijskih znanosti, lingvistike, elektrotehnike, mašinstva, te medicine. Pristup ovoj bazi omogućen je sa svih fakulteta/institucija uključenih u akademsku mrežu UNSA, a preko raspona IP adresa uključenih u licencu. Pretraživanje cjelovitih tekstova časopisa koji su obuhvaćeni Emerald bazom omogućeno je iz Biblioteke Fakulteta.
  • HINARI je nastao na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization), te u dogovoru sa velikim svjetskim izdavačima. Zemljama u razvoju HINARI omogućava pristup jednoj od najvećih svjetskih kolekcija biomedicinske i zdravstvene literature. HINARI, također, omogućava pretraživanje PubMed/MEDLINE baze podataka (Search inside HINARI full-text using PubMed). Pristupni podaci ovoj bazi (User ID i password) mogu se dobiti u Biblioteci Fakulteta.
  • Hrčak predstavlja centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima ili bibliografskim podacima i sažecima radova.
  • ScienceDirect jedna je od vodećih multidisciplinarnih baza podataka koja obuhvata preko 2.500 časopisa i preko 11.000 monografskih publikacija iz područja prirodnih, tehničkih i medicinskih znanosti. Pristup ovoj bazi omogućen je sa svih fakulteta/institucija uključenih u akademsku mrežu UNSA, a preko raspona IP adresa uključenih u licencu. Pretraživanje cjelovitih tekstova časopisa baze ScienceDirect omogućeno je iz Biblioteke Fakulteta.
  • SpringerLink omogućava pristup izdanjima izdavača Springer, ali uključuje i izdanja pojedinih manjih izdavača (Urban u0026amp; Vogel, Steinkopff, Birkhäuser, i dr.). Časopisi su podijeljeni prema znanstvenim područjima. Pristup ovoj bazi omogućen je sa svih fakulteta/institucija  za 2013. godinu koje su uključene u akademsku mrežu UNSA, a preko raspona IP adresa uključenih u licencu. Pretraživanje cjelovitih tekstova baze SpringerLink omogućeno je iz Biblioteke Fakulteta.