Bibliografija Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 1960/61.–2010/11.

Bibliografija Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 1960/61.– 2010/11. objavljuje se povodom obilježavanja 50 godina postojanja i kontinuiranog rada Stomatološkog fakulteta, te predstavlja, zapravo, značajnu nadopunu prethodnog izdanja Bibliografije Stomatološkog fakulteta 1960/61. –2000/01., a čiji osnovni značaj ogleda se u njenoj informativnoj i dokumentarnoj prirodi.

Bibliografskim istraživanjem i popisom koji je izrađen prema tzv. Vankuverskim pravilima obuhvaćeni su radovi nastavnika i saradnika Stomatološkog fakulteta objavljeni in extenso, zatim radovi sa stručnih i znanstvenih susreta objavljeni u vidu sažetaka u domaćim i stranim časopisima te zbornicima radova, kao i monografske publikacije, uključujući magistarske radove, doktorske disertacije i znanstvenoistraživačke projekte.

Bibliografija Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 1960.-2010.