Edukacija korisnika

Biblioteka Stomatološkog fakulteta omogućuje svojim korisnicima pomoć i edukaciju pri korištenju dostupnih informacijskih izvora.