Pretraživanje izvora znanstvenih informacija

Biblioteka Stomatološkog fakulteta pruža svojim korisnicima pomoć u pronalaženju, identifikaciji, evaluaciji i prikupljanju relevantnih informacija. Tematska pretraživanja izvora znanstvenih informacija vrše se na zahtjev korisnika.