Pravila citiranja literature u biomedicinskim časopisima

Vankuverska pravila

Vankuverska pravila dobila su ime prema Međunarodnom udruženju urednika medicinskih časopisa (International Committee of Medical Journal Editors), a čiji je prvi sastanak održan u Vankuveru 1978. godine. Međunarodno udruženje urednika medicinskih časopisa, na prijedlog Nacionalne medicinske biblioteke Sjedinjenih Američkih Država (National Library of Medicine), ustanovilo je jednoobrazna pravila za znanstvene radove koji se podnose biomedicinskim časopisima (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals), a koji propisuju kriterije za uređenje rukopisa, citiranje i navođenje referenci. Nacionalna medicinska biblioteka Sjedinjenih Američkih Država objavljuje pravila 1979. godine, otkada su pravila više puta revidirana. Reference se označavaju arapskim brojevima, i to prema redoslijedu pojavljivanja u tekstu. Dakle, ukoliko se određena referenca citira i kasnije u tekstu, ima isti redni broj.

Nacionalna medicinska biblioteka Sjedinjenih Američkih Država, također, objavljuje i primjere (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html) referenci najčešće korištenih od strane autora članaka u biomedicinskim časopisima, dok se cjelokupna pravila nalaze u publikaciji Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers [Internet]. 2nd ed. Wendling DL, technical editor. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 –    [updated 2011 Sep 15; cited Year Month Day].

Vankuverska pravila – primjeri