Na osnovu člana 18. Pravilnika o radu i člana 26. Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadataka, Stomatološki fakultet sa klinkama Univerziteta u Sarajevu, raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos

 

 • ŠEF SLUŽBE FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA….. 1 izvršilac
  (na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca)

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prijavljeni kandidat mora ispunjavati posebne uslove predviđene sistematizacijom poslova i radnih zadataka, i to;

Posebni uslovi:

 • VSS , diplomirani ekonomist (VII stepen stručne spreme);
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećem radnom mjestu;
 • iskustvo u postupcima javnih nabavki;
 • aktivna licenca certificiranog računovođe
 • poznavanje rada na računaru (Word i Excel),
 • poželjno poznavanje engleskog jezika.

Prednost imaju kandidati sa poznavanjem rada u posebnim računovodstvenim programima.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na Javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije) :

 • Biografija/CV
 • Univerzitetska diploma o završenom fakultetu ekonomskog smjera;
 • Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu;
 • Aktivnu licencu certificiranog računovođe;
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave na Javni oglas dostaviti lično ili preporučeno putem pošte na adresu:

Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu, Bolnička 4-a 71000 Sarajevo sa naznakom  „Prijava na Javni oglas“

Kandidati koji uđu u uži krug biće pozvani na intervju.

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave koje ne ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa, neće biti razmatrane.

*Tekst Oglasa objavljen u dnevnom listu “Dnevni Avaz” i na web portalu “posao.ba”, 19.10.2016. godine.