NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE
STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

O B J A V LJ U J E

 

  • Dr ZERINA HADŽIĆ braniti će magistarski rad, pod naslovom:

„ ODREĐIVANJE NIVOA INTERLEUKINA-6 KAO MEDIJATORA UPALE U PLJUVAČKI PACIJENATA OBOLJELIH OD AGRESIVNOG I HRONIČNOG PARODONTITISA “  dana 15.05.2018. godine u 13,00 sati.

Javna odbrana će se održati u Multimedijalnoj sali Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Bolnička 4a. Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 9 do 12 u Dekanatu Fakulteta.