All posts by admin

15feb/19

ZAPISNIK O OCJENI PONUDA I ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA JAVNA NABAVKA USLUGE DETALJNE ENERGETSKE ANALIZE SVIH GRAĐEVINSKIH I TEHNIČKIH SISTEMA U OBJEKTU FAZA 1. OTVORENI POSTUPAK

Dokument možete pogledati u prilogu: ZAPISNIK O OCJENI PONUDA I ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA JAVNA NABAVKA USLUGE DETALJNE ENERGETSKE ANALIZE SVIH GRAĐEVINSKIH I TEHNIČKIH SISTEMA U OBJEKTU FAZA 1. OTVORENI POSTUPAKRead More…