13apr/15

Obavještenje o javnim nabavkama – 13.04.2015

KOPIRANJE I UVEZIVANJE 6fb9c175-03c6-40dc-84bd-43af958734d1 MATERIJAL I ALAT ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE OBJEKTA d5b74b07-4ffe-4861-9954-3956db5343f6 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE 38e28f3b-0540-4bbc-b94f-11989b01401e RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA 1296c7d1-87ba-411a-b360-86aca336826b ŠTAMPANJE MATERIJALA ff6d9110-0cd0-4bf9-acbc-1ce7d1dca943 TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKTA f53a8836-ce01-44ec-8610-a970f9d0777f TOALET PAPIR I PAPIRNIRead More…