Obavještenje studentima,  nastavnicima,  saradnicima u nastavi, da će se prezentacija odrzati u amfiteatru Stomatološkog fakulteta dana 23.12.2013. godine u terminu od 11-12 časova.

U okviru djelovanja Univerziteta u Sarajevu na polju medjunarodne saradnje, Univerzitet u Sarajevu učestvuje u pet projekta mobilnosti u okviru kojih je moguće stipendirati mobilnost studenata, nastavnika i saradnika našeg univerziteta i univerziteta iz zemalja članica Evropske unije. Mobilnost u obrazovanju podrazumijeva realizaciju dijela studijskog obrazovanja i stručnog usavršavanja na nematičnom univerzitetu, u svrhu sticanja novih znanja, vještina, iskustava i kvalifikacija, te je, zajedno s ostalim ciljevima Bolonjskog procesa, preuzeta kao strateški prioritet u razvoju sistema visokog obrazovanja. Članice Bolonjskog procesa su na ministarskoj konferenciji, održanoj u Leuvenu, postavile opći cilj da do 2020. godine 20% studenata od ukupnog broja studenata koji diplomiraju u evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) provedu period studiranja u inostranstvu. U skladu s tim, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu koordinira projekte mobilnosti iz programa ERASMUS MUNDUS 2: JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Eraweb i Euroweb. Jedna od osnovnih aktivnosti ove službe je i promocija mogućnosti stipendiranja nastavnika, saradnika i studenata kroz ove projekte.

Erasmus Mundus_ za 2013_2014