UNIVERZITET U SARAJEVU

STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA SARAJEVO
ul. Bolnička 4a

izmjena Naknadnog Konkursa (II upisni rok)

Na temelju Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-4913-6/17 od 19.07.2017 godine, Naknadni Konkurs objavljen u Dnevnom Avazu  dana 22.07.2017. godine za upis studenata u prvu godinu integrisanog studija I i II ciklusa i to: 
–   redovni studij – samofinansirajući troškove snose sami studenti do popunjavanja upisne kvote (150 studenata), produzava se upisni rok za prijave na Konkurs.

Prijave na Konkurs za upis podnose se do 15. septembra 2017. godine u periodu od 10 – 14 sati u Studentskoj službi Fakulteta.

Prijave podnesene nakon utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće biti uzeti u razmatranje.

STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA