U skladu sa članom 108. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj:33/17), u prilogu se nalazi Izvještaj Komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za oblast Stomatološka protetika sa dentalnom implantologijom.

Izvještaj Komisije za izbor doc.dr Lejle Kazazić u zvanje vanrednog profesora za oblast Stomatološka protetika sa dentalnom implantologijom

Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.