NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE
STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

O B J A V LJ U J E
           

  • Dr AMELA ĐONLAGIĆ-DARDAGAN  braniti će doktorsku disertaciju, pod naslovom:
    “Odnos između zuba gornjeg dentalnog niza, papile incisive i hamularne udubine”
    dana 01.12.2016. godine  u 12,00 sati 
  • Dr ALMA KAMBER-ĆESIR  braniti će doktorsku disertaciju, pod naslovom:
    „Efekti nošenja totalnih proteza na kvalitativne i kvantitativne indekse kosti i na stepen resorpcije kosti mandibule“  
    dana 01.12. 2016. godine  u 13,00 sati  

Javne odbrane će se održati u Amfiteatru  Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Bolnička 4a.   

Doktorske disertacije  se mogu pogledati svakim radnim danom od  9 do  12 u Dekanatu Fakulteta