Kontinuirana edukacija – stručni skupovi

Program kontinuirane  edukacije stomatologa podrazumijeva sve oblike poslijediplomskog usavršavanja koji se organizuju na Stomatološkom fakultetu nezavisno od redovnih postdiplomskih studija.

Obuhvata kurseve, predavanja, sastanke radnih grupa, seminare, individualno usavršavanje, konsultacije, štampane, video i kompjuterski pomognute načine obrazovanja, kao i druge oblike prenošenja znanja i informacija.

Učesnici mogu biti doktori stomatologije i drugi stručnjaci koji obavljaju djelatnost zdravstvene zaštite.

Akreditacija programa kontinuirane edukacije

doc

 

PREUZMITE PRIJAVU

 

 

Kontinuirana edukacija

Popunjene obrasce treba dostaviti na e-mail: dentalschool@sf.unsa.ba