Katedra za morfologiju zuba
sa dentalnom antropologijom i forenzikom

 

RASPORED POLAGANJA PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA U SEPTEMBARSKOM ROKU
ZA STUDENTE II SEMESTRA

 

Praktični dio ispita održaće se 07.09.u Sali za morfologiju zuba prema sljedećem rasporedu:


U 8:00 

 

1. Abdallah N. Shoukry

2. Adembegović Elma

3. Ajanović Adna

4. Alendar Jasmina

5. Bakou Ferhad

6. Bakrač Hana

7. Bakula Ante

8. Bešić Mevla

9. Bešlagić Ada

10. Bijedić Aldin

11. Bizović Lamia

12. Borančić Kemal

13. Božić Ivona

14. Brkić Selma

15. Butković Senad

16. Buzov Josip

17. Crnčić Mateo

18. Džananović Emrah

19. El Gaher Tarik

20. Fattah Muhamed Emin

21. Gegić Aida

22. Grublješić Amadea

23. Habul Lana

24. Hadžić Salko

 

U 8:30 


1. Halilović Adnan

2. Herenda Neira

3. Hodžić Belkisa

4. Hodžić Edhem

5. Hurić Ernad

6. Huseinbašićč Zerina

7. Jaaf Irma

8. Jurišić Adriana

9. Kahriman Kerim

10. Kahriman Mitheta

11. Kajtaz Nedim

12. Kalajac Aldina

13. Kamayel A.S. Aloweimer

14. Kandić Elzana

15. Kazazović Fadlija

16. Kotorić Omar

17. Kovačević Amer

18. Lendo Armin

19. Lendo Minela

20. Lesić Dorijan

21. Ljevaković Abdurahman

22. Ćatović Tarik

23. Maarouf  Mona

24. Mahmutović Lea

 

U 9:00 


1. Mandić Mislav

2. Miličević Marin

3. Muhić Amra

4. Mujić Ina

5. Mujkić Adela

6. Musić Mejra

7. Musić Tomislav

8. Mustafić Ajla

9. Mušić Sanita

10. Mušinbegović Amira

11. Nalović Edi

12. Nazić Zinaida

13. Nevistić Karlo

14. Nikolić Zagorka

15. Nogić Azra

16. Numanović Abdulaziz

17. Nuspahić Ena

18. Omanović Emina

19. Osmanbegović Mediha

20. Osmanović Vedad

21. Penava Senija

22. Piralić Amina

23. Poljarević Haris

24. Popović Ena

U 9:30 

 

1. Porović Ajla

2. Rožajac Rijalda

3. Smajlović Ahmed

4. Starčević Dora

5. Šarić Erna

6. Šišić Maida

7. Tahirović Tarik

8. Tufekčić Lejla

9. Tufekčić Osman

10. Varupa Nedim

11. Vidović Antonija

12. Vražalica Arman

13. Zečević Anita

14. Žalić Mateja

15. Zukić Ahmed

16. Šaban Amar

17. Vranić Mirza

18. Živković Šime

19. Osmanlić Demir

20. Miljko David

21. Ibrahimi Elvir

22. Islamović Elin

 

Test će se održati prema rasporedu u Multimedijalnoj sali

Šef Katedre:

Prof. Dr sc Amra Vuković