UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA SARAJEVO
ul. Bolnička 4a

objavljuje

NAKNADNI KONKURS
(II UPISNI ROK)
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRISANOG STUDIJA I i II CIKLUSA
U AKADEMSKOJ 2017/2018. godini

Konkurs se raspisuje za upis studenata u prvu godinu integrisanog studija I i II ciklusa i to:

  • redovni studij–samofinansirajući troškove snose sami studenti do popunjavanja upisne kvote (150 studenata)

Konkurs se raspisuje na osnovu i u skladu osnovnog Konkursa objavljenog 23. juna 2017. godine od strane Univerziteta u Sarajevu i Stomatološkog fakulteta sa klinikama za akademsku 2017/2018 godinu, te bliže informacije o istom su dostupne na web stranicama (www.unsa.ba) i (www.sf.unsa.ba) Sve opće odredbe i uslovi za prijavu kandidata ostaju nepromijenjene kao u osnovnom Konkursu.

Prijave na Konkurs za upis podnose se od 22 avgusta do 5. septembra 2017. godine u periodu od 10 – 14 sati na Protokol Fakulteta. Prijave podnesene nakon utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje

 

*Tekst konkursa objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 22.08.2017. godine