NAKNADNI KONKURS (II UPISNI ROK) ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRISANOG STUDIJA I i II CIKLUSA U AKADEMSKOJ 2016/2017. godini


UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA SARAJEVO
ul. Bolnička 4a

objavljuje
NAKNADNI KONKURS
(II UPISNI ROK)
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRISANOG STUDIJA I i II CIKLUSA 
U AKADEMSKOJ 2016/2017. godiniKonkurs se raspisuje za upis studenata u prvu godinu integrisanog studija I  i II ciklusa i to: 
–   redovni studij–samofinansirajući-troškove snose sami  studenti …………………………………. do popunjavanja odobrene upisne kvote (140 studenata)

Konkurs se raspisuje na osnovu i u skladu osnovnog konkursa objavljenog 17. juna 2016. godine od strane Univerziteta u Sarajevu  i Stomatološkog fakulteta sa klinikama za akademsku 2016/2017 godinu, te bliže informacije o istom dostupne su na web stranicama  (www.unsa.ba) i (www.sf.unsa.ba).
Sve opće odredbe i uslovi za prijavu kandidata ostaju nepromijenjene kao u osnovnom Konkursu.

Prijave na Konkurs za upis podnose se od 22. augusta do 05. septembra 2016. godine u periodu od 08 – 12 sati na Protokol Fakulteta.
Prijave  podnesene nakon utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA