Nastava

Nastava u ljetnom semestru studijske 2016/17. godine počinje 27.02.2017. godine i traje do 09.06.2017. godine.

Raspored održavanja nastave možete pogledati u sekciji: RASPORED NASTAVE

Za sve detalje o nastavnom procesu, konsultacije te rješavanje studentskih pitanja i statusa obratite se u Studentsku službu fakulteta.

Telefon:
+387 33 226 663
+387 33 214 249 ext. 210


E-mail:

ssluzba@sf.unsa.ba

Rad sa studentima:
11:00-13:00 (ponedjeljak-petak)