Katedre

Katedre Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu su osnovne nastavno – naučne jedinice. Na Stomatološkom fakultetu kroz nastavni, naučni i stručni rad djeluje sedam katedri: