Katedra za stomatološku protetiku sa dentalnom implantologijom

PREDMETI:

 • Stomatološki materijali
 • Gnatologija
 • Pretklinička mobilna protetika 1
 • Pretklinička mobilna protetika 2
 • Dentalna radiologija
 • Klinička gnatologija
 • Mobillna protetika 1 – Totalne proteze
 • Mobilna protetika 1 – Parcijalne proteze
 • Mobilna protetika 2 (IX)
 • Mobilna protetika 2 (X)
 • Mobilna stomatološka protetika
 • Laboratorijska fiksna protetika
 • Pretklinička fiksna protetika 1
 • Pretklinička fiksna protetika 2
 • Klinička fiksna protetika 1
 • Klinička fiksna protetika 2
 • Materijali u stomatološkoj protetici
 • Gerontostomatologija
 • Dentalna implantologija 1
 • Dentalna implantologija 2
 • Estetska stomatologija
 • Trendovi u stomatološkoj protetici