O fakultetu
Stomatološki Fakultet u Sarajevu je osnovan 1960, kao odsjek na Medicinskom fakultetu. Ovaj odsjek je 1974. godine prerastao u Stomatološki fakultet.

Stomatološki fakultet u Sarajevu je do rata bio jedan od vodećih stomatoloških fakulteta na Balkanu i jedini stomatološki fakultet u Bosni i Hercegovini, a nakon rata jedini stomatološki fakultet u Federaciji BiH.Fakultet je u ovih proteklih 45 godina postojanja i rada, pa i u ratnom periodu, održao strog kriterij za izbor nastavnika i saradnika.

Svi nastavnici Fakulteta imaju stepen doktora stomatoloških nauka.

Do oktobra, 2017. godine 7502  studenta upisalo je ovaj fakultet, od čega je promovirano:

  • 3162 doktora stomatologije
  • 149 doktora dentalne medicine
  • 69 magistara stomatoloških nauka
  • 42 doktora stomatoloških nauka
Istorijat


Slide1 Preko četrdeset i pet godina rada i postojanja Fakulteta je značajan period o kojem smatramo za neophodnim upoznati javnost sa osnovnim razvojnim fazama iz kojih se može hronološki pratiti rad i razvoj Fakulteta. >> detaljnije

Katedre fakulteta


20160421_125633Katedre su osnovne nastavno – naučne jedinice. Nastavno osoblje je visoko obrazovano i specijalizirano u odgovarajucim oblastima. Na Stomatološkom fakultetu kroz nastavni, naučni i stručni rad djeluje sedam katedri…>>detaljinije

 

Klinike


  • Klinika za dentalnu patologiju i endodonciju
  • Klinika za oralno-hirurške discipline
  • Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu
  • Klinika za ortodonciju
  • Klinika za stomatološku protetiku
  • Klinika za dječiju i preventivnu stomatologiju

>>detaljnije

Korisni linkovi