OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI PUTEM ISSS-a NISU PRIJAVILI ZAVRŠNI I PONOVLJENI ISPIT U JUNSKO-JULSKOM ISPITNOM ROKU IZ PREDMETA:

  • UVOD U STOMATOLOGIJU SA HISTORIJOM I ETIKOM,
  • ZAKONSKI ASPEKTI STOMATOLOŠKE PRAKSE,
  • MENADŽMENT U STOMATOLOGIJI

DA SU OBAVEZNI PRIJAVITI I POLAGATI ISPIT U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU.