OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA JE ROK ZA PONOVLJENI ISPITNI ROK IZ PREDMETA DENTALNA PATOLOGIJA-PRETKLINIKA OTVOREN OD 27.06.2017 GODINE DO 28.06.2017 GODINE DO 12:00 SATI,A ZA PREDMETE ANATOMIJA,PATOFIZIOLOGIJA, FIZIOLOGIJA,PATOLOGIJA OD 27.06.2017 GODINE 29.06.2017 GODINE.