OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA SE PRIJAVE ZA II (DRUGI ) SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK PRIMAJU 28.09.2017 I 29.09.2017 GODINE DO 14:00 SATI U STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA,A ISPIT ĆE SE ODRŽATI 03.10.2017 GODINE I 04.10.2017 GODINE PREMA RASPOREDU KOJI ĆE BITI OBJAVLJEN NAKNADNO.PRIJAVE ISPITA ĆE SE VRŠITI NA NAČIN DA SE LIČNO DOSTAVI NAZIV PREDMETA KOJI PRIJAVLJUJETE,IME, PREZIME I BROJ INDEKSA.

NAPOMINJEMO DA U SKLADU SA ČLANOM 64.ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU STUDENTI IMAJU PRAVO POLAGATI SAMO JEDAN ISPIT.