Na osnovu člana 10. Pravilnika o radu, Stomatološki fakultet sa klinkama Univerziteta u Sarajevu poništava

JAVNI OGLAS

za prijem zaposlenika u radni odnos  ZUBNI TEHNIČAR (KERAMIČAR),  dva izvršioca, objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 10.10.2014.godine i na zvaničnoj web stranici Stomatološkog fakultet sa klinikama UNSA.