(Upis traje od 01.02.2017. godine do 10.02.2017. godine)

1. Indeks

2. List o prijavi semestra (zeleni list, kupuje se u studentskoj službi fakulteta)

3. List za ovjeru semestra (zeleni list, ukoliko student ima sve potpise iz nastavnih predmeta)

Uplata školarine na žiro račun: 3389002207973374 („UniCredit Bank DD“)

  • Za redovan-samofinansirajući studij upisan do akademske 2015/16. školarina (II rata ukoliko neko od studenata nije uplatio cjelokupan iznos školarine) 1500 KM
  • Studenti strani državljani obavezni su dostaviti RJEŠENJE o nostrifikaciji srednjoškolskog obrazovanja. U protivnom neće biti upisani u viši semestar.

NAPOMENA: Studenti koji obnavljaju godinu obavezni su na semestralnom listu (zeleni list) u vrhu upisati predmete koje nisu položili, a iste su obavezni slušati. Takođe se mole studenti da poštuju rok upisa, kako bi validni spiskovi bili dostavljeni na katedre.