Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na Naknadni Konkurs (II upisni rok) za upis u I godinu studijske 2017/2018. godine, da se Preliminarni spisak primljenih kandidata nalazi na Oglasnoj ploči fakulteta.