UNIVERZITET U SARAJEVU

STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA SARAJEVO
ul. Bolnička 4a

PRODUŽENJE II PRIJEMNOG ROKA

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRISANOG STUDIJA I i II CIKLUSA U AKADEMSKOJ 2017/2018. godini

Na temelju Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-5776/17 od  27.09.2017 godine, produžava se II prijemni rok  za upis studenata u prvu godinu integrisanog studija I i II ciklusa u studijskoj 2017/2018 godini i to:

–   redovni studij – samofinansirajući (troškove snose sami studenti do popunjavanja upisne kvote 150 studenata).

Prijave za upis podnose se do 06. oktobra, 2017. godine u periodu od 10 – 14 sati u Studentskoj službi Fakulteta.

Sve opće odredbe i uslovi za prijavu kandidata ostaju nepromijenjene kao u osnovnom  Konkursu.

Prijave podnesene nakon utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće biti uzeti u razmatranje.

STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA

*Tekst Konkursa u cijelosti objavljen u dnevnom listu “Dnevni Avaz” 03.10.2017. godine