Nedavno je revitaliziran rad Udruženja stomatologa u FBiH, člana Balkanske asocijacije stomatologa (BaSS) i Svjetske stomatološke federacije (FDI). Redizajnirana je i web stranica na poznatoj adresi http://usfbih.org.ba/, gdje nase članstvo moze saznati osnovne informacije i najnovije aktivnosti u Udruženju.

Članovi se mogu prijaviti putem linka http://usfbih.org.ba/clanstvo/ radi formiranja Registra Udruženja.

Trenutno Udruženje sudjeluje u organizaciji odlaska članstva na 22. BaSS kongres, o čemu se detaljnije možete informisati na linku http://usfbih.org.ba/ponuda-za-putovanje-na-22-bass-kongres/.

prof. dr. sci. Sedin Kobašlija, Predsjednik USFBiH