Konkursi za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija (prvog i drugog ciklusa), drugog ciklusa studija, specijalističkog studija i stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2019/2020. godinu

U skladu sa članovima 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Univerzitet u Sarajevu objavljuje konkurse za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija (prvog i drugog ciklusa), drugog ciklusa studija, specijalističkog studija i stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2019/2020. godinu.

 

DODATAK:

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija 2019/2020

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija 2019/2020

Konkurs za upis studenata u prvu godinu specijalističkog studija 2019/2020

Konkurs za upis kandidata u prvu godinu stručnog studija 2019/2020

Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS

Odluka Vlade KS o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u studijskoj 2019/2020. godini

 

NAPOMENA: Sadržaj u cijelosti preuzet sa web stranice Univerziteta u Sarajevu. Direktna veza: http://www.unsa.ba/konkursi/konkursi-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-prvog-ciklusa-studija-i-prvu-godinu-integriranog

 

Polazna

[tx_row]
[tx_column size=”1/4″]

O FAKULTETU

Kontakt i lokacija
Istorijat
Katedre
Saradnja
Izdavačka djelatnost
Biblioteka 

[/tx_column]
[tx_column size=”1/4″]

STUDIJ I PROGRAMI

Integrisani studij (I+II)
Doktorski studij (III)
Stari Nastavni Plan i Program
 Postdiplomski studij
Postdiplomske Specijalizacije
Kontinuirana edukacija

[/tx_column]
[tx_column size=”1/4″]

STUDENTI

Obavještenja – studentski info
Raspored nastave
Studentska služba
Studentski informacioni sistem (ISSS)
Akademski kalendar UNSA
Studentist

[/tx_column]
[tx_column size=”1/4″]

ZDRAVSTVO

Klinike
Upute za pacijente
Zdravstvene usluge
Prava i obaveze pacijenta
Stručni skupovi

[/tx_column]
[/tx_row]


[tx_blog items=”8″ columns=”4″ showcat=”show” category_id=”7″ show_pagination=”no” carousel=”yes”]


Polazna | O fakultetu | Studenti | Pacijenti | Biblioteka | Obavještenja | Javne nabavke | Kontakt