II UPISNI ROK – Upis u I godinu integriranog studija na Stomatološkom fakultetu sa klinikama

Upis u I godinu integrisanog studija na Stomatološkom fakultetu sa klinikama traje od 11.09.2018. do 18.09.2018. godine (do 15 sati).

Za upis u I godinu integrisanog studija na Stomatološkom fakultetu sa klinikama potrebno je:

 1. Ljekarsko uvjerenje ( izdaje STUDENTSKA POLIKLINIKA SARAJEVO)
 2. Upisni materijal i indeks: 
   – Uplatiti 30,00 KM na žiro račun: 3383202250621169 primalac Univerzitet u Sarajevu  (sa naznakom za Stomatološki fakultet).
  Sa  uplatnicom indeks se može preuzeti u Studentskoj službi Stomatološkog fakulteta.
 3. Uplata upisnine / školarine na žiro račun: 3389002207973374 primalac Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu

  Za samofinansirajući studij 7.025,00 KM (školarina 7000,00KM, biblioteka Stomatološkog fakulteta 15KM, informacioni sistem Stomatološkog fakulteta 10KM)

  – Studenti koji pripadaju kategoriji ** ,porodice šehida i poginulih branilaca, djeca ratnih vojnih invalida, djeca dobitnika najviših ratnih priznanja oslobođeni su plaćanja troškova školarine u iznosu od 7000,00 KM pri prvom upisu u studijsku godinu.

 4. Dvije fotografije 6x4cm
 5. Uplata za informacioni sistem Univerziteta u Sarajevu u visini od 10 KM na žiro račun 3383202250621169 primalac Univerzitet u Sarajevu  (sa naznakom za Stomatološki fakultet)
 6. Osiguranje, na dobrovoljnoj osnovi, u visini od 5 KM za studijsku godinu (Uplata se vrši u asocijaciji studenata Stomatološkog fakulteta „Studentist“ prije početka studijske godine)
 7. Uplata za fond „Suada Dilberović“, na dobrovoljnoj osnovi, u visini od 5 KM na žiro račun 3383202250621169 primalac Univerzitet u Sarajevu (sa naznakom za Stomatološki fakultet)
 8. Uplata za Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu ( SPUS-a), na dobrovoljnoj osnovi, u iznosu od 5 KM na žiro račun 3386902222532015 kod Unicredit banke (svrha uplate: sredstva za aktivnosti SPUS-a)
 9. Ugovor o studiranju (obrazci se preuzimaju u studentskoj službi Stomatološkog fakulteta)

KONACNA LISTA UPISANIH KANDIDATA U I UPISNOM ROKU 2018/19 – INTEGRIRANI STUDIJ

KONACNA LISTA UPISANIH KANDIDATA U I UPISNOM ROKU 2018/19 – INTEGRIRANI STUDIJ

Dokument je u PDF kvaliteti prikaza, da bi ga otvorili na uredjaju je potrebno  da imate instaliran program/aplikaciju za otvaranje PDF formata.

Sve dodatne informacije vezane za upis u I godinu integriranog studija na Stomatološkom fakultetu sa klinikama mogu se dobiti u studentskoj službi fakulteta.