Obavještenje o produženju prvog upisnog/prijemnog roka na fakultetima/akademijama Univerziteta u Sarajevu zaključno sa 29.06.2018. godine

OBAVJEŠTENJE I ODLUKA SE NALAZE U PRILOGU:

Obavještenje i Odluka o produženju prvog upisnog/prijemnog roka na fakultetima/akademijama Univerziteta u Sarajevu zaključno sa 29.06.2018. godine

Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.

Obavjest – produženje prvog upisnog roka

Poštovani,
Na osnovu dopisa Službe za nastavu Univerziteta u Sarajevu od dana 11.06.2018. godine i Zaključka Nastavno-naučnog vijeća Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu broj: 01-4-155-2/2018 od dana 12.06.2018. godine, obavještavamo Vas da se produžuje prvi upisni rok do kraja juna, preciznije do 29.06.2018. godine do 14.00 h.

KONKURSI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA I INTEGRIRANOG STUDIJA, DRUGOG CIKLUSA STUDIJA I STRUČNOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2018/2019. GODINI

U skladu sa članom 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 33/17), Univerzitet u Sarajevu objavljuje konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija, drugog ciklusa studija i stručnog studija za studijsku 2018/2019. godinu.

Konkurs se objavljuje na web stranici Univerzitata u Sarajevu, oglasnoj ploči Univerziteta u Sarajevu, te na web stranicama i oglasnim pločama organizacionih jedinica (fakulteta i akademija) Univerziteta u Sarajevu.

DODATAK:

 

NAPOMENA: Sadržaj u cijelosti preuzet sa web stranice Univerziteta u Sarajevu. Direktna veza: http://www.unsa.ba/konkursi/konkursi-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-prvog-ciklusa-studija-i-integriranog-studija