PRIJAVE ZA JULSKI ISPITNI ROK – STARI PLAN I PROGRAM

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI STUDIRAJU PO STAROM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU DA SE PRIJAVE ZA JULSKI ISPITNI ROK PRIMAJU OD 21.06.2022.GODINE DO 28.06.2022.GODINE DO 13:00 SATI.

UZ PRIJAVU OBAVEZNO PONIJETI INDEKS.

PRIJAVE ZA POPRAVNI ISPITNI ROK

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA ĆE PRIJAVE ZA POPRAVNI ISPITNI ROK PUTEM ISSS-a BITI OTVORENE OD 21.06.2022.GODINE  DO 28.06.2022.GODINE DO 12:00 SATI. STUDENTI KOJI  IMAJU PROBLEMA SA PRIJAVOM ISPITA MOGU SE OBRATITI U STUDENTSKU SLUŽBU DO GORE NAVEDENOG DATUMA ZA PRIJAVU ISPITA.OBAVJEŠTAVAJU SE PREDSTAVNICI GODINA DA ĆE PO ZATVARANJU ROKOVA DOBITI SPISKOVE PRIJAVLJENIH STUDENATA ,TE SU ISTE DUŽNI OGLASITI KOLEGAMA DA PROVJERE NALAZE LI SE NA SPISKU,KORIGOVANE SPISKOVE POSLATI NA MAIL STUDENTSKE SLUŽBE 29.06.2022.GODINE DO 12:00 SATI, KAKO BI ISTE KOMPLETIRALI I DOSTAVILI NA KATEDRE.

NAKNADNA PRIJAVA ISPITA, POSLIJE GORE NAVEDENIH DATUMA NEĆE BITI MOGUĆA, A SAMIM TIM NI PRISTUP ISPITU.

OBAVJEŠTENJE JUNSKI ISPITNI ROK

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI STUDIRAJU PO STAROM PLANU I PROGRAMU DA SE PRIJAVE ZA JUNSKI ISPITNI  ROK PRIMAJU  OD 01.06.2022. GODINE  DO 13.06.20201.GODINE DO 13:00 SATI.

UZ PRIJAVU OBAVEZNO PONIJETI INDEKS.

STUDENTSKA SLUŽBA