Dani otvorenih vrata Stomatološkog fakulteta sa klinikama – 2020.godine

U okviru planiranih aktivnosti kampanje za promociju upisa na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini pod sloganom “Budi šta jesi, studiraj šta želiš” Stomatološki fakultet sa klinikama je 10.  marta 2020. godine organizirao “Dan otvorenih vrata”.

Druženje se održalo u auli Fakulteta uvodnim obraćanjem prof. dr. Mirjane Gojkov-Vukelić, prodekanese za dodiplomski studij, nakon čega su sa zainteresiranim učenicima razgovarali predstavnici studenata. Budućim studentima date su informacije za način upisa na Fakultet, uvjete studiranja, studijske programe koji se izvode na Stomatološkom fakultetu sa klinikama te sva pitanja koja se tiču studiranja na Stomatološkom fakultetu.

U sklopu promocije podijeljen je propagandni materijal za upis i prigodni pokloni sponzora firme Biassco d. o. o.