JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA U 2018. GODINI- IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Dokument možete preuzeti na vezi:

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA U 2018. GODINI – IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.