Kontinuirana edukacija – stručni skupovi

[tx_button style=”default” text=”Integrisani studij (I+II)” url=”http://sf.unsa.ba/bolonjski-studij/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Doktorski Studij (III)” url=”http://sf.unsa.ba/studij-i-programi/doktorski/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Strukovni studij dentalne higijene” url=”http://sf.unsa.ba/bs/studij-i-programi/strukovni-studij-dentalne-higijene/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Postdiplomske Specijalizacije” url=”http://sf.unsa.ba/zdravstvo/specijalizacije/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Kontinuirana edukacija” url=”http://sf.unsa.ba/zdravstvo/kontinuirana-edukacija-strucni-skupovi/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”]
Kontinuirana edukacija – stručni skupovi

Program kontinuirane  edukacije stomatologa podrazumijeva sve oblike poslijediplomskog usavršavanja koji se organizuju na Stomatološkom fakultetu nezavisno od redovnih postdiplomskih studija.

Obuhvata kurseve, predavanja, sastanke radnih grupa, seminare, individualno usavršavanje, konsultacije, štampane, video i kompjuterski pomognute načine obrazovanja, kao i druge oblike prenošenja znanja i informacija.

Učesnici mogu biti doktori stomatologije i drugi stručnjaci koji obavljaju djelatnost zdravstvene zaštite.[tx_divider size=”36″]
[tx_row]
[tx_column size=”1/3″]

[tx_heading style=”default” heading_text=”Akreditacija programa kontinuirane edukacije” tag=”h3″ size=”24″ margin=”24″ align=”left”]

doc

 

PREUZMITE PRIJAVU

 

[/tx_column]
[tx_column size=”1/3″]

[tx_heading style=”default” heading_text=”Formular za organizovanje edukacije” tag=”h3″ size=”24″ margin=”24″ align=”left”]

docPREUZMITE Formular za organizovanje kontinuirane stomatološke edukacije

[/tx_column]
[tx_column size=”1/3″]

 

Kontinuirana edukacija[/tx_column]
[/tx_row]

Popunjene obrasce treba dostaviti na e-mail: dentalschool@sf.unsa.ba

 

 

Dental implant from basic to advanced 

Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu organizuje

NECIKLIČNI STUDIJ – DENTAL IMPLANTS FROM BASIC TO ADVANCED

Sve informacije o navedenom studiju, predavačima, učešću, načinu kako ostvariti učešće  i kontaktu možete naći na sljedećem linku.

Stomatološka komora Kantona Sarajevo učešće na navedenom studiju vrednuje sa 12 bodova.

 

One year master implant program