KONAČNA RANG LISTA kandidata za upis u prvu godinu Integriranog studija dentalne medicine na engleskom jeziku u studijskoj 2019/2020. godini na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu

KONAČNA RANG LISTA

kandidata za upis u prvu godinu Integriranog studija dentalne medicine na engleskom jeziku u studijskoj 2019/2020. godini na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu

KONAČNA RANG LISTA Integriranog studija dentalne medicine na engleskom jeziku u studijskoj 2019-2020 godine