KONAČNA RANG LISTA kandidata za upis u prvu godinu Integriranog studija I i II ciklusa u studijskoj 2019/2020. godini na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu

KONAČNA RANG LISTA

kandidata za upis u prvu godinu Integriranog studija I i II ciklusa u studijskoj 2019/2020. godini na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu

KONAČNA RANG LISTA kandidata za upis u prvu godinu Integriranog studija I i II ciklusa u studijskoj 2019/2020. godini na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu

Instrukcija Rektora, formiranje konačnih listi za upis