KONAČNA RANG LISTA kandidata za upis u prvu godinu Integriranog studija u studijskoj 2018/2019. godini na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Na vezi ispod možete pregledati dokument:

KONAČNA RANG LISTA
kandidata za upis u prvu godinu Integriranog studija u studijskoj 2018/2019. godini na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Dokument je u PDF kvaliteti prikaza, da bi ga otvorili na uredjaju je potrebno  da imate instaliran program/aplikaciju za otvaranje PDF formata.

Sve dodatne informacije vezane za upis u I godinu integriranog studija na Stomatološkom fakultetu sa klinikama mogu se dobiti u studentskoj službi fakulteta.

POVEZANO: