L I T E R A T U R A

UNIVERZITET U SARAJEVU

STOMATOLOŠKI FAKULTET

Nina Marković, Amra Arslanagić, Alisa Tiro, Vildana Džemidžić, Maida Rakanović – Todić, Lejla Burnazović – Ristić

ORALNO ZDRAVLJE TRUDNICA I DOJENČADI

UNIVERZITET U SARAJEVU

STOMATOLOŠKI FAKULTET

Muhamed Ajanović

Sanela Strujić Porović, Azijada Šuljak Lončarević, Almira Hadžović Džuvo,
Lejla Kazazić, Selma Tosum, Lejla Berhamović, Adis Hamzić,
Amela Đonlagić, Eldan Kapur

OSNOVI GNATOLOGIJE

UNIVERZITET U SARAJEVU

STOMATOLOŠKI FAKULTET

Alisa Tiro / Enita Nakaš / Vildana Džemidžić

Lejla Redžepagić – Vražalica / Azra Jelešković

KOMPLEKSNE ORTODONTSKE NEPRAVILNOSTI

UNIVERZITET U SARAJEVU

STOMATOLOŠKI FAKULTET

Mediha Selimović-Dragaš, Amina Huseinbegović

Elmedin Bajrić, Nina Marković,

Amra Arslanagić Muratbegović

JAVNO ORALNO ZDRAVSTVO