Katedra za maksilofacijalnu hirurgiju

PREDMETI:

Integrisani studij:
  • Maksilofacijalna hirurgija
  • Orofacijalna bol
  • Ambulantna oralna i maksilofacijalna hirurgija