Katedra za opštu stomatologiju

PREDMETI:

Integrisani studij:
  • Uvod u stomatologiju sa etikom i historijom
  • Stomatološki  materijali
  • Osnovi stomatološke prakse 1, 2,3
  • Stomatološka propedeutika i dijagnostički protokol
  • Zakonski aspekti stomatološke prakse
  • Obrada podataka u stomatologiji
  • Menadžment u stomatologiji