Ciljevi i strategija Stomatološkog fakulteta sa Klinikama Univerziteta u Sarajevu

Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu profiliran je kao naučno-nastavna institucija sa razvijenom kliničkom praksom.

U oblikovanju ciljeva i strategije za njihovo ostvarivanje oslanjali smo se na dokumente Međunarodne udruge za istraživanja u dentalnoj medicini (International Association for Dental Research), kao najvažnije znanstvene međunarodne organizacije.

Naši trajni ciljevi su:

 1. Usklađivanje  studijskih programa sa standardima Evropske unije.
 2. Razvijati pozitivno istraživačko okruženje  i stvarati uslove  za akademsku izvrsnost kvalitetnog nastavnog kadra, koji  će omogućiti dalji razvoj nastavnog, naučnog i stručnog potencijala Fakulteta.
 3. Stvaranje novih naučnih vrijednosti kroz naučno istraživački i visokostručni rad nastavnika, te učešće u kvalitetnim međunarodnim projektima.
 4. Uspostavljanje međuinstitucionalne i međunarodne saradnje,  te povezivanje  kroz zajedničke  studijske programe na svim nivoima studija.
 5. Nastaviti trend razvoja u pravcu vodeće zdravstvene ustanove u oblasti Stomatologije-dentalne medicine u Bosni i Hercegovini i regiji.
 6. Funkcionisanje ustanove na temeljnim principima pravičnosti i ravnopravnosti kroz razvijanje akata koja ne stvaraju ograničenja  u sticanju znanja i napredovanja, već  potiču transparentnost informacija i znanja.
 7. Ekološka osvješćenost, energetska učinkovitost i briga o okolišu.

Za realizaciju ciljeva strateški je provedeno:

 1. Nabavka novih stomatoloških stolica (125 stolica) na kojima se odvija nastavni proces i klinički rad, te koji čine bazu za naučno istraživački rad i kontinuiranu edukaciju.
 2. Nabavka nove informatičke opreme i njihovo povezivanje sa učionicama.
 3. Uvođenje  4K tehnologije u nastavni proces.
 4. Kompletna rekonstrukcija, opremanje najsavremenijom audio vizuelnom opremom, amfiteatra sa 130 sjedećih mjesta.
 5. Uknjižba vlasništva na prostor oko fakulteta i zgrade fakulteta.
 6. Obnova fasade i zamjena otvora prema savremenim standardima gradnje.
 7. Obnova podova, zidova i plafonskih obloga prema savremenim standardima za institucije  u kojima se odvija nastavna i naučno istraživačka djelatnost biomedicinske grupacije.

A u toku je realizacija:

 1. Prilagođavanje novih planova i programa studija sa priznatim Evropskim fakultetima.
 2. Projekta formiranja centralnog sterilizacijskog punkta Fakulteta.
 3. Projekta savremenog sistema hlađenja i grijanja radi bolje energetske učinkovitosti.