Spisak nastavnika i saradnika 92-95

SPISAK NASTAVNIKA i SARADNIKA KOJI SU UČESTVOVALI U PROCESU NASTAVE NA STOMATOLOŠKOM FAKULTETU  U SARAJEVU U PERIODU 1992.-1995. god.

Decembar 1991. godine
Prof. dr. Osman Ceribašić
Akademik Boško Kućanski
Prof. dr. Muhamed Šeremet
Prof. dr. Berislav Topić
Prof. dr. Zulfo Šehović
Prof. dr. Mustafa Beganović
Prof. dr. Nidžara Maglajlić
Prof. dr. Hajrija Konjhodžić
Prof. dr. Dalija Demirović
Prof. dr. Nađa Bašić
Prof. dr. Faruk Arifhodžić
Prof. dr. Halid Sulejmanagić
Prof. dr. Mediha Filipović
Prof. dr. Hamid Tahmiščija
Prof. dr. Mirjana Malić
Prof. dr. Maida Ganibegović-Selimović
Prof. dr. Ljiljana Ceribašić
Prof. dr. Olga Blagojević
Prof. dr. Radmila Gojković
Prof. dr. Drita Mustagrudić
Doc. dr. Toško Gojkov
Doc. dr. Azijada Šuljak
Doc. dr. Hamijeta Ibričević
Viši ass. dr. Amira Dedić
Viši ass. dr. Sead Redžepagić
Viši ass. dr. Deniza Kreso-Knežević
Viši ass. dr. Sabira Čengić
Ass. dr. Neda Čoroliko
Ass. dr. Tanja Savić-Mušicki
Ass. dr. Dragica Arnautović
Ass. dr. Boris Vujović
Ass. dr. Biljanja Čajić
Ass. dr. Mubera Sarajlija
Ass. dr. Davorka Živković-Lujnović
Ass. dr. Predrag Vukmirović
Ass. dr. Stanislav Batkovski
Ass. dr. Mediha Selimović
Ass. dr. Ljiljana Đikanović-Jokić
Ass. dr. Marin Miošku
Ass. dr. Marica Šoškić
Ass. dr. Jadranka Vajzović
Ass. dr. Darinka Uljarević
Ass. dr. Nenad Stijačić
Ass. dr. Sedin Kobašlija
Ass. dr. Sanela Krehić
Ass. dr. Amra Vuković
Ass. dr. Jovan Milanović
Ass. dr. Zoran Fuks
Ass. dr. Ružica Kozomara

Decembar 1992. godine
Prof. dr. Osman Ceribašić
Akad. prof. dr. Boško Kućanski
Prof. dr. Muhamed Šeremet
Prof. dr. Berislav Topić
Prof. dr. Zulfo Šehović
Prof. dr. Nađa Bašić
Prof. dr. Hajrija Konjhodžić
Prof. dr. Faruk Arifhodžić
Prof. dr. Halid Sulejmanagić
Prof. dr. Mediha Filipović
Prof. dr. Hamid Tahmiščija
Prof. dr. Radmila Gojković
Doc. dr. Toško Gojkov
Doc. dr. Hamijeta Ibričević
Viši ass. dr. Amira Dedić
Viši ass. dr. Sead Redžepagić
Viši ass. dr. Sabira Čengić
Viši ass. dr. Deniza Kreso-Knežević
Ass. dr. Amra Vuković

Decembar 1993. godine
Prof. dr. Osman Ceribašić
Akad. prof. dr. Boško Kućanski
Prof. dr. Muhamed Šeremet
Prof. dr. Zulfo Šehović
Prof. dr. Hajrija Konjhodžić
Prof. dr. Nađa Bašić
Prof. dr. Faruk Arifhodžić
Prof. dr. Halid Sulejmanagić
Prof. dr. Mediha Filipović
Prof. dr. Hamid Tahmiščija
Prof. dr. Radmila Gojković
Doc. dr. Toško Gojkov
Doc. dr. Hamijeta Ibričević
Viši ass. dr. Amira Dedić
Viši ass. dr. Sead Redžepagić
Viši ass. dr. Deniza Kreso-Knežević
Ass. dr. Amra Vuković

Decembar 1994. godine
Prof. dr. Osman Ceribašić
Akad. prof. dr. Boško Kućanski
Prof. dr. Muhamed Šeremet
Prof. dr. Mustafa Beganović
Prof. dr. Nađa Bašić
Prof. dr. Halid Sulejmanagić
Prof. dr. Mediha Filipović
Prof. dr. Hamid Tahmiščija
Prof. dr. Maida Ganibegović-Selimović
Doc. dr. Toško Gojkov
Doc. dr. Sead Redžepagić
Viši ass. dr. Amira Dedić
Viši ass. dr. Sabira Čengić
Viši ass. dr. Deniza Kreso-Knežević
Ass. dr. Amra Vuković
Ass. dr. Sedin Kobašlija
Ass. dr. Sadeta Demirović-Šečić
Ass. dr. Samir Prohić

Decembar 1995. godine
Akad. prof. dr. Boško Kućanski
Prof. dr. Muhamed Šeremet
Prof. dr. Mustafa Beganović
Prof. dr. Nađa Bašić
Prof. dr. Halid Sulejmanagić
Prof. dr. Mediha Filipović
Prof. dr. Hamid Tahmiščija
Prof. dr. Maida Ganibegović-Selimović
Doc. dr. Toško Gojkov
Doc. dr. Sead Redžepagić
Doc. dr. Amira Dedić
Viši ass. dr. Sabira Čengić
Viši ass. dr. Deniza Kreso-Knežević
Ass. dr. Amra Vuković
Ass. dr. Sedin Kobašlija
Ass. dr. Sadeta Demirović-Šečić
Ass. dr. Samir Prohić