Misija i vizija Stomatološkog fakulteta sa Klinikama Univerziteta u Sarajevu

Stomatološki fakultet sa Klinikama Univerziteta u Sarajevu je prvi stomatološki fakultet u Bosni i Hercegovini. Osnovan je 1960. godine kao odsjek na Medicinskom fakultetu. 1974.godine postaje zaseban fakultet i od tada Stomatološki fakultet sa Klinikama Univerziteta u Sarajevu zauzima  važnu poziciju u nacionalnom i međunarodnom sistemu visokog obrazovanja. Vizija Stomatološkog fakulteta sa Klinikama Univerziteta u Sarajevu je od samog osnivanja bila da postavi standard izvrsnosti u definiranju budućnosti stomatološkog obrazovanja, prakse i istraživanja. S ovom vizijom kao vodičem, Stomatološki fakultet sa Klinikama Univerziteta u Sarajevu je kroz cijeli niz godina koji radi posvećen unapređenju oralnog i općeg zdravlja u zajednici, te transformaciji stomatologije,  uklanjanjem razlike između oralnog i općeg zdravlja.

Misija Stomatološkog fakulteta sa Klinikama je da promovira izvrsnost u dentalnoj edukaciji i istraživanju,  kao i zaštiti oralnog zdravlja kroz rad za zajednicu, a sve s ciljem poboljšanja oralnog zdravlja cjelokupne populacije.

Cilj Fakulteta je da educira studente koji će, u svim fazama sveobuhvatne stomatološke zaštite, biti sposobni  primijeniti svoje znanje s povjerenjem. Tokom edukativnog procesa studenti  će steći znanje koje će im omogućiti da komuniciraju profesionalno u pismenoj i usmenoj formi. Iskustvo koje će steći tokom edukativnog procesa pripremit će studente za evaluaciju i implementaciju novih znanja kao i prihvaćanje vlastite odgovornosti u službi  zajednice i struke. Cilj nam je osposobiti završene studente da budu spremni suočiti se s globalnim promjenama i izazovima. Mobilnost studenata i nastavnika u skladu sa zahtjevima europskoga visokoškolskog sistema je osnovni dio edukacije. Fakultet osigurava najsavremenije uvjete za rad za studente, pacijente, osoblje i kolege stomatologe u okviru kontinuirane edukacije.

Svojim zalaganjem i stalnim unapređivanjem svog znanja, korištenjem inovativnih tehnologija  u radu i obrazovanju, oblikujemo buduće stomatologe,  promovirajući kritičko mišljenje i cjeloživotno učenje.

Sve naše aktivnosti se obavljaju u skladu s principima etičnosti, povjerenja, odgovornosti, poštovanja, suosjećanja, izvrsnosti i efikasnosti  u sinergiji sa strateškim planom Fakulteta.