Publikacije

[tx_button style=”default” text=”Kontakt i lokacija” url=”http://sf.unsa.ba/o-fakultetu/lokacija/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Istorijat” url=”http://sf.unsa.ba/o-fakultetu/istorijat-fakulteta/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Saradnja” url=”http://sf.unsa.ba/o-fakultetu/medunarodna-saradnja/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Propisi” url=”http://sf.unsa.ba/o-fakultetu/propisi/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Biblioteka” url=”http://sf.unsa.ba/biblioteka/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Obavještenja” url=”http://sf.unsa.ba/category/novosti/obavjestenja/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”][tx_button style=”default” text=”Publikacije” url=”http://sf.unsa.ba/o-fakultetu/publikacije/” color=”#dd3333″ textcolor=”#ffffff” target=”self”]

[tx_fancyblock height=”60″ padding=”14″ bgcolor=”#3f3f3f” overlay=”0.4″ bgurl=”http://sf.unsa.ba/wp-content/uploads/2016/05/Banner-Vjesnik3000.jpg” attachment=”fixed” bgsize=”cover” fullwidth=”no” ][/tx_fancyblock]

Publikacije

[tx_row]
[tx_column size=”3/4″]

Stomatološki vjesnik je neprofitni naučno stručni časopis koji publicira originalne naučne radove, prikaze slučajeva, pisma uredniku, savremene perspektive, editorijale, preliminarne komunikacije u oblasti stomatologije i drugih biomedicinskih nauka.

Radovi su na Bosanskom/Hrvatskom/Srpskom jeziku sa naslovom, sažetkom i ključnim riječima bilingvalnim B/H/S i engleskom jeziku. Radovi se mogu koristiti u edukacijske svrhe bez predhodnog odobrenja, a uz obavezno navođenje izvora. Korištenje cijelih ili dijelova članaka u komercijalne svrhe nije dozvoljeno bez predhodnog pismenog odobrenja izdavača.

Časopis je “open access”, što znači da je kompletan sadržaj dostupan bez posebnog plaćanja svim korisnicima ili njihovim institucijama. Korisnicima je dozvoljeno da čitaju, preuzimaju, kopiraju, ispisuju, pretražuju ili povezuju cijele tekstove članaka objavljenih u časopisu bez traženja prethodne saglasnosti izdavača.

Autorska prava posjeduje izdavač: Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu.

[/tx_column]
[tx_column size=”1/4″]

Zvanična web stranica:
www.stomatoloskivjesnik.ba[/tx_column]
[/tx_row]

[tx_row]
[tx_column size=”1/3″]
BiSBiH_cover

Zvanična web stranica:
http://usfbih.org.ba[/tx_column]

[tx_column size=”2/3″]

Bilten stomatologia BiH (BISBIH) je naučni neprofitabilni časopis iz oblasti stomatologije. BISBIH objavljuje naučne i stručne radove, pregledne članke, pregled knjiga i publikacija, izvještaje sa sekcija i kongresa. Svi radovi su prethodno pregledani i odobreni od redakcijskog kolegija. BISBIH se štampa tri puta godišnje. Svi članovi USFBIH dobijaju besplatan primjerak ukoliko su platili članarinu za tekuću godinu. Sva prava su rezervirana. Bez pismene saglasnosti izdavača časopis, ili bilo koji njegov dio, ne može se štampati, umnožavati ili koristiti u komercijalne svrhe. Izdavači su:

  • Udruženje stomatologa Federacije  Bosne i Hercegovine
  • Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu

[/tx_column]
[/tx_row]