MISIJA I VIZIJA

Stomatološki fakultet sa Klinikama Univerziteta u Sarajevu je prvi stomatološki fakultet u Bosni i Hercegovini. Osnovan je 1960. godine kao odsjek na Medicinskom fakultetu. 1974.godine postaje zaseban fakultet i od tada Stomatološki fakultet sa Klinikama Univerziteta u Sarajevu zauzima  važnu poziciju u nacionalnom i međunarodnom sistemu visokog obrazovanja. Vizija Stomatološkog fakulteta sa Klinikama Univerziteta u Sarajevu je od samog osnivanja bila da postavi standard izvrsnosti u definiranju budućnosti stomatološkog obrazovanja, prakse i istraživanja. S ovom vizijom kao vodičem, Stomatološki fakultet sa Klinikama Univerziteta u Sarajevu je kroz cijeli niz godina koji radi posvećen unapređenju oralnog i općeg zdravlja u zajednici, te transformaciji stomatologije,  uklanjanjem razlike između oralnog i općeg zdravlja.

Misija Stomatološkog fakulteta sa Klinikama je da promovira izvrsnost u dentalnoj edukaciji i istraživanju,  kao i zaštiti oralnog zdravlja kroz rad za zajednicu, a sve s ciljem poboljšanja oralnog zdravlja cjelokupne populacije.

Cilj Fakulteta je da educira studente koji će, u svim fazama sveobuhvatne stomatološke zaštite, biti sposobni  primijeniti svoje znanje s povjerenjem. Tokom edukativnog procesa studenti  će steći znanje koje će im omogućiti da komuniciraju profesionalno u pismenoj i usmenoj formi. Iskustvo koje će steći tokom edukativnog procesa pripremit će studente za evaluaciju i implementaciju novih znanja kao i prihvaćanje vlastite odgovornosti u službi  zajednice i struke. Cilj nam je osposobiti završene studente da budu spremni suočiti se s globalnim promjenama i izazovima. Mobilnost studenata i nastavnika u skladu sa zahtjevima europskoga visokoškolskog sistema je osnovni dio edukacije. Fakultet osigurava najsavremenije uvjete za rad za studente, pacijente, osoblje i kolege stomatologe u okviru kontinuirane edukacije.

Svojim zalaganjem i stalnim unapređivanjem svog znanja, korištenjem inovativnih tehnologija  u radu i obrazovanju, oblikujemo buduće stomatologe,  promovirajući kritičko mišljenje i cjeloživotno učenje.

Sve naše aktivnosti se obavljaju u skladu s principima etičnosti, povjerenja, odgovornosti, poštovanja, suosjećanja, izvrsnosti i efikasnosti  u sinergiji sa strateškim planom Fakulteta.

Četrdeset godina rada i postojanja Fakulteta je značajan period o kojem smatramo za neophodnim upoznati javnost sa osnovnim razvojnim fazama iz kojih se može hronološki pratiti rad i razvoj Fakulteta. Četrdeset godina je jedan radni vijek ljudi koji su zaslužni za osnivanje Fakulteta, koji su dali neprocjenjiv doprinos razvoju stomatološke struke i znanosti u Bosni i Hercegovini. Oni su razvijali naučni i nastavni rad. Na ovaj način i na ovom mjestu želimo im odati priznanje i poštovanje i njihovu ulogu u osnivanju i prvim počecima rada Fakulteta oteti od zaborava.

Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu profiliran je kao naučno-nastavna institucija sa razvijenom kliničkom praksom.

U oblikovanju ciljeva i strategije za njihovo ostvarivanje oslanjali smo se na dokumente Međunarodne udruge za istraživanja u dentalnoj medicini (International Association for Dental Research), kao najvažnije znanstvene međunarodne organizacije.

Naši trajni ciljevi su:

 1. Usklađivanje  studijskih programa sa standardima Evropske unije.
 2. Razvijati pozitivno istraživačko okruženje  i stvarati uslove  za akademsku izvrsnost kvalitetnog nastavnog kadra, koji  će omogućiti dalji razvoj nastavnog, naučnog i stručnog potencijala Fakulteta.
 3. Stvaranje novih naučnih vrijednosti kroz naučno istraživački i visokostručni rad nastavnika, te učešće u kvalitetnim međunarodnim projektima.
 4. Uspostavljanje međuinstitucionalne i međunarodne saradnje,  te povezivanje  kroz zajedničke  studijske programe na svim nivoima studija.
 5. Nastaviti trend razvoja u pravcu vodeće zdravstvene ustanove u oblasti Stomatologije-dentalne medicine u Bosni i Hercegovini i regiji.
 6. Funkcionisanje ustanove na temeljnim principima pravičnosti i ravnopravnosti kroz razvijanje akata koja ne stvaraju ograničenja  u sticanju znanja i napredovanja, već  potiču transparentnost informacija i znanja.
 7. Ekološka osvješćenost, energetska učinkovitost i briga o okolišu.

Za realizaciju ciljeva strateški je provedeno:

 1. Nabavka novih stomatoloških stolica (125 stolica) na kojima se odvija nastavni proces i klinički rad, te koji čine bazu za naučno istraživački rad i kontinuiranu edukaciju.
 2. Nabavka nove informatičke opreme i njihovo povezivanje sa učionicama.
 3. Uvođenje  4K tehnologije u nastavni proces.
 4. Kompletna rekonstrukcija, opremanje najsavremenijom audio vizuelnom opremom, amfiteatra sa 130 sjedećih mjesta.
 5. Uknjižba vlasništva na prostor oko fakulteta i zgrade fakulteta.
 6. Obnova fasade i zamjena otvora prema savremenim standardima gradnje.
 7. Obnova podova, zidova i plafonskih obloga prema savremenim standardima za institucije  u kojima se odvija nastavna i naučno istraživačka djelatnost biomedicinske grupacije.

A u toku je realizacija:

 1. Prilagođavanje novih planova i programa studija sa priznatim Evropskim fakultetima.
 2. Projekta formiranja centralnog sterilizacijskog punkta Fakulteta.
 3. Projekta savremenog sistema hlađenja i grijanja radi bolje energetske učinkovitosti.

Etički komitet

Za ocjenu etičnosti određenog postupka/istraživanja, voditelj istraživanja dužan je dostaviti Etičkom komitetu Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, sljedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev
 2. CV istraživača *
 3. Projekt i kratki rezime projekta
 4. Potpisan obrazac Etičkog komiteta SFUNSA
 5. Prijedlog formulara informiranog pristanka za učesnike u istraživanju, upitnike i druge istraživačke dokumente
 6. Dokaz o uplati naknade za razmatranje zahtjeva (ako  istraživanje ne provodi Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu)

Obrazac Etičkog komiteta Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu možete preuzeti na linku: Obrazac Etickog komiteta SFUNSA

UPUTSTVO ZA DOSTAVU MATERIJALA ZA ETICKI KOMITET U ELEKTRONSKOJ FORMI

Primjer Informiranog pristanka možete preuzeti na linku:Primjer Informiranog pristanka

Smjernice dobre kliničke prakse u kliničkom ispitivanju (Službeni glasnik BiH, br. 16/2012) možete preuzeti na linku: Smjernice_dobre_klinicke_prakse-bo

* za izradu završnih radova, nije potrebno dostavljati CV mentora (dostupni na google scholar)

Propisi

Zakoni, Pravilnici, Odluke

Biblioteka

Biblioteka Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu osnovana je 1964.