Obavještenje o produženju prvog upisnog/prijemnog roka na fakultetima/akademijama Univerziteta u Sarajevu zaključno sa 29.06.2018. godine

OBAVJEŠTENJE I ODLUKA SE NALAZE U PRILOGU:

Obavještenje i Odluka o produženju prvog upisnog/prijemnog roka na fakultetima/akademijama Univerziteta u Sarajevu zaključno sa 29.06.2018. godine

Sadržaj je u PDF formatu prikaza, i potrebno je da na uređaju imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.