OBAVJEŠTENJE O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVKE FASADNIH RADOVA

Dokument možete preuzeti na vezi:

Odluka-fasadni radovi

Sadržaj je u PDF kvalitetu prikaza, i potrebno je da na računaru imate instaliran program za otvaranje PDF dokumenata (PDF reader) čije preuzimanje je besplatno.